PROSJEKTER

https://youtu.be/Hd77fwMXIzU

IDENTIFISERING, UTVIKLING OG BYGGING

SKAPERLYST OG GJENNOMFØRINGSEVNE

SEVRE KRAFTVERK AS

 

Sevre kraftverk (2008)

 

Sevre kraftverk ligger like syd for Bromma i Nes kommune i Buskerud. Vårt første vannkraftverk ble satt i drift 1. april 2008. Sevre kraftverk bestående av tre Peltonturbiner, hver på 1,5 MW har en total årlig produksjon på 16 GWh (millioner kilo-watt-timer). Prosjektet var en milepæl for Scanergy ved at det var vårt første prosjekt som ble satt i drift. Prosjektet var et samarbeid med grunneiere og lokal entreprenør. Grunneiere og entreprenør med kunnskap om vassdrag og lokale myndigheter, og Scanergy med kompetanse innen vannkraft og finansiering. Sevre kraftverk er eid 90% av sveitsiske Aventron og 10% av grunneierne.

REISÆTER KRAFTVERK AS

 

Reisæter kraftverk (2009)

 

Reisæter kraftverk er et vannkraftverk i Vikebygd i Ullensvang kommune i Hordaland. Det er et elvekraftverk som utnytter to fallhøyder i samme stasjon. Strutåna utnytter et fall på 215 meter og har installert effekt 1 MW. Årsproduksjon er 4,3 GWh. Bleieelvi utnytter et fall på 150 meter og har installert effekt 0,45 MW. Årsproduksjon er 1,7 GWh. Reisæter kraftverk AS er eigd 60% av grunneigarane på Reisæter og 40% av Hardanger Energi AS. Scanergys datterselskap, Kraftkarane AS, var tidligere eier av 20% av aksjene i kraftverket.

SÄTTRAVALLEN VINDKRAFTVERK

 

Sättravallen Vindpark (2016)

 

Sättravallen vindpark er bygd 6 km øst for Kristinehamn i Värmland, Sverige, Prosjektet består av 16 Vestas V126 3,3 MW vindturbiner og produserer årlig 168 GWh. Prosjektet ble utviklet av Scanergy Wind AB i Karlstad, og er det første vindkraftprosjektet utviklet av Scanergy som er satt i kommersiell drift. Før byggestart ble prosjektet solgt til et syndikat bestående av norske investorer, som sluttforhandlet avtaler med den den som i dag eier vindkraftverket. Prosjektet eies i dag av det tyske forsikringsselskapet Alliance.

PROSJEKTER UNDER BYGGING

 

Scanergy bygger...

 

Scanergy ferdigstilte småkraftverket Kupe kraftverk våren 2017, et prosjekt som er lokalisert i Terdalen i Flora kommune, Sogn og Fjordane. Innen småskala vannkraft bygger Scanergy for tiden tre småkraftverk; Geitåni kraftverk, Skorga kraftverk og Todøla kraftverk. Investor for disse kraftverkene er prosjektene er sveitsiske Aventron.

 

Scanergy bygger Ränsliden vindpark i Mellerud kommune, Västra Götaland, Sverige. Vindkraftverket består av 7 Simens SWT 130 3,3/3,6 MW vindturbiner og vil ha en total årlig produksjon på 85 GWh. Vindkraftverket vil stå ferdig sensommeren 2018. Tilrettelegger for investor er tyske Prime Capital AG.

 

Scanergy hadde byggestart på Marker Vindpark i Marker kommune, Østfold desember 2017. Prosjektet består av 15 vindturner hver på 3,6 MW med en forventet årlig produksjon på 193 GWh. Tårnhøyden er på 142 meter og totalhøyde på 210 meter. Prosjektet vil settes i drift innen utgangen av 2018. Investor for prosjektet er sveitsiske BKW Energi AG.

 

VIL DU SAMARBEIDE MED OSS?

 

Vi er sterke alene, men sammen med deg er vi sterkere. En av våre grunnpilarer er konstruktivt samarbeid med grunneier, lokale myndigheter og internasjonale investorer. Dette bidrar til at vi har de nødvendige ressursene til å gjennomføre prosjekter, samtidig som vi ivaretar lokale ønsker og krav. Dette sikrer at lokale interesser ivaretas på en forsvarlig måte.

SCANERGY

FORNYBAR FREMTID

 

© Copyright.

All Rights Reserved.

Adresse

 

Scanergy AS

Marialsveien 91

NO-0461 Oslo, Norge

Kontakt

 

tap@scanergy.no

+47 488 95 692