HVA GJØR VI

VI BYGGER VINDKRAFT

HVA GJØR VI


Scanergy søker alltid etter gode løsninger og samarbeid med grunneiere, lokale myndigheter og internasjonale investorer for å oppnå optimale løsninger for samfunnet i sin helhet. Utvikling og bygging av fornybare energiprosjekter er regulert gjennom et omfattende lovverk, regler og forskrifter. Dette for å sikre at eventuelle virkninger blir tatt hensyn til når et tiltak planlegges og besluttes gjennomført. Konsekvensutredninger skal også sikre en åpen prosess slik at alle berørte parter blir hørt.

INDENTIFISERING


Indetifisering av bærekraftige prosjekter krever kunnskap og kompetanse innom alle fagområder, i tillegg må vi spille på lag med grunneiere og lokale myndigheter.

BYGGING OG FINANSIERING


Utarbeide detaljplan og Miljø-, transport- og anleggsplan. Samtidig pågår innkjøp av utstyr og valg av leverandører, før selve bygging gjennomføres etter gjeldende forskrifter for HMS. Scanergy har et samarbeid med Captiva Assets Management AS om finansering av prosjekter.

UTVIKLING


Utviklingfasen innebærer grundige konsekvensutredninger som  er en kartlegging av et tiltaks konsekvenser for miljø, naturressurser, kulturminner eller samfunn.   

FORVALTNING OG DRIFT

Når prosjektet er ferdigbygd, settes det i drift og kan levere fornybar energi til det nordiske kraftnettet. Gjennom fastsatte rutiner og prosedyrer styres kraftverket automatisk.

Scanergy har et samarbeid med Proxima Scandinavia AS om forvaltning og drift.

Scanergy bygger...


Scanergy har satt i drift Ränsliden vindpark i Mellerud kommune, Västra Götaland, Sverige. Vindkraftverket består av 7 Simens SWT 130 3,3/3,6 MW vindturbiner og vil ha en total årlig produksjon på 86 GWh. Tilrettelegger for investor er tyske Prime Capital AG.


Scanergy hadde byggestart på Marker Vindpark i Marker kommune, Østfold desember 2017. Prosjektet består av 15 vindturner hver på 3,6 MW med en forventet årlig produksjon på 193 GWh. Tårnhøyden er på 142 meter og totalhøyde på 210 meter. Prosjektet vil settes i drift våren 2019. Investor for prosjektet er sveitsiske BKW Energi AG. Les  mulighetsstudien om besøkssenter i Marker her


Scanergy har tillatelse til bygging av Hån Vindpark i Årjäng kommune og Duvhällen Vindpark i Eskilstuna kommune, begge Sverige. Prosjektene har tillatelse for bygging og drift av henholdsvis 7 og 10 vindturbiner. Det er forventet byggestart tredje kvartal 2019 og andre kvartal 2020 for henholdsvis Hån og Duvhällen.


Scanergy har sendt melding om Setten vindkraftverk i Aurskog-Høland kommune i Akershus.


Scanergy har en rekke prosjekter som er under utvikling og til behandling hos norske og svenske myndigheter.


SCANERGY

FORNYBAR FREMTID


© Copyright.

All Rights Reserved.

Adresse


Scanergy AS

Maridalsveien 91

NO-0461 Oslo, Norge


Scanergy Wind AB

Lantvärnsgatan 8

SE-652 21 Karlstad

+46 54 771 68 00

Kontakt


Tor Arne Pedersen, daglig leder

tap@scanergy.no

+47 488 95 692


Frank J. Berg, styreleder

fjb@scanergy.no

+47 900 28 166