OM OSS

VÅRT TEAM

STERKE ALENE, STERKERE SAMMEN

Vår

Historie

 

Scanergy - en lokal og internasjonal aktør

 

Scanergy ble etablert i 2006 med mål om å identifisere, utvikle og bygge småskala vannkraftverk i Norge. Sommeren 2008 startet også tilsvarende arbeid innen vindkraft med Sverige som satsningsområde.

 

Vi har gjennom samarbeid med grunneiere, lokale myndigheter og internasjonale investorer etablert et nettverk med ressurser til utvikling og bygging av fornybare energiprosjekter i Norge og Sverige.

 

Scanergy skal gjennom kjernekompetanse, nettverk, lokalkunnskap og finansielle ressurser utøve et aktivt eierskap og investere innenfor fornybare energiprosjekter med utviklings- og inntjeningspotensial.

 

Scanergy har bygd seks småkraftverk og har ytterligere tre kraftverk under bygging. Vi forventer å bygge ytterligere seks til syv småkraftverk inne utgangen av 2020.

 

Scanergy har en rekke vindkraftprosjekter under utvikling i Sverige og Norge. Vi har bygd et vindkraftverk i Kristinehamn, Sverige, og har under bygging et vindkraftverk i Dalsland, Sverige. I løpet av høsten 2017 vil det være byggestart på ytterligere et vindkraftverk i Norge.

 

 

VI BIDRAR TIL UTVIKLING AV FREMTIDEN ENERGILØSNINGER

HVORDAN VI JOBBER

 

Scanergy søker alltid etter gode løsninger og samarbeid med grunneiere, lokale myndigheter og internasjonale investorer for å oppnå optimale løsninger for samfunnet i sin helhet. Utvikling og bygging av fornybare energiprosjekter en regulert gjennom et omfattende lovverk og forskrifter. Dette for å sikre at eventuelle virkninger blir tatt hensyn til når et tiltak planlegges og når tiltaket besluttes gjennomført. Konsekvensutredninger skal også sikre en åpen prosess slik at alle berørte parter blir hørt.

INDENTIFISERING

 

Indetifisering av bærekraftige prosjekter krever kunnskap og kompetanse innom alle fagområder, i tillegg må vi spille på lag med grunneiere og lokale myndigheter.

UTVIKLING

 

Utviklingfasen innebærer grundige konsekvensutredninger som er en kartlegging av et tiltaks konsekvenser for miljø, naturressurser, kulturminner eller samfunn.

BYGGING

 

Utarbeide detaljplan og Miljø-, transport- og anleggsplan. Samtidig pågår innkjøp av utstyr og valg av leverandører, før selve bygging gjennomføres etter gjeldende forskrifter for HMS.

DRIFT

 

Når prosjektet er ferdigbygd, settes det i drift og kan levere fornybar energi til det nordiske kraftnettet. Gjennom fastsatte rutiner og prosedyrer styres kraftverket automatisk.

ET LITE TEAM

STORE PROSJEKTER

UTVIKLING AV BÆREKRAFT

Scanergy utvikler og bygger fornybare energiprosjekter etter bærekraftige prinsipper. Vi utvikler prosjekter som imøtekommer behovene til dagens generasjon uten å redusere mulighetene for kommende generasjoner til å dekke sine behov.

 

 

Scanergy har kompetanse med lang erfaring fra kraftbransjen og utvikling av vann- og vindkraft, sammen med en vilje og evne til å tenke på fremtiden. VI setter miljø og lokale interesser høyt i vårt arbeid.

SCANERGY

FORNYBAR FREMTID

 

© Copyright.

All Rights Reserved.

Adresse

 

Scanergy AS

Marialsveien 91

NO-0461 Oslo, Norge

Kontakt

 

tap@scanergy.no

+47 488 95 692