OM OSS


LANGSIKTIGE EIEREHISTORIE OG DAGENS STRUKTUR

Scanergy ble etablert i 2006 med mål om å identifisere, utvikle og bygge fornybare energiprosjekter i Norge og Sverige. Først med småskala vannkraft i Norge, deretter vindkraft i Norge og Sverige. Scanergy har nå fokus på utvikling og bygging av vindkraft. Scanergy er en av få aktører i bransjen som er norsk og privateid.


Utvikling og utbygging utføres fra våre kontorer i Oslo og Karlstad, mens drift og forvaltning skjer i samarbeid med Proxima Scandinavia AS, et deleid selskap av BKW Energie AG og Captiva Capital Partner AS.


VÅR MOTIVASJON ER Å LYKKES

Scanergy har sterke majoritetseiere med fokus på langsiktig eierskap og tilgang på kapital til utvikling av prosjekter. Gjennom et langvarig og stabilt lederskap har selskapet bygd flere vindkraftverk, både i Norge og Sverige. De ansatte har bidratt til å skape egne arbeidsplasser, og har sørget for at prosjekter utvikles og bygges.


EVNE, VILJE, KREATIVTET, STYRKE OG MOTIVASJON

Evne og vilje til å samarbeide med alle involverte i et prosjekt er en forutsetning for å lykkes. Dette er spesielt avgjørende i utviklingsfasen, der tekniske løsninger, økonomi, naturinngrep og arealbruk skal kombineres på en slik måte at alle blir fornøyde. Som regel møter alle prosjekter på utfordringer. Da er kreativitet og den styrke som ligger i gjennomføringsevne avgjørende. Samarbeidsevne og vilje. Teknisk kompetanse og kreativitet. Finansiell kompetanse og styrke. Sterkt motiverte medarbeidere. Det er dette som gir Scanergy en unik gjennomføringsevne. Og vilje.


DET ER IKKE ALLTID RETT FREM

Vi liker utfordringer, er det mange som sier. Vel, det sier vi i Scanergy også - og vi mener det. I utfordringer ligger muligheter. De enkle prosjektene kan alle gjøre, men vår erfaring er at enkle prosjekter er sjelden vare. Selv prosjekter som fremstår som enkle, som alle ser på som enkle, vil mest sannsynlig møte motstand og komplekse utfordringer. Det er ikke alltid rett frem. Det er nesten aldri rett frem.


SCANERGY

FORNYBAR FREMTID


© Copyright.

All Rights Reserved.

Adresse


Scanergy AS

Maridalsveien 91

NO-0461 Oslo, Norge


Scanergy Wind AB

Lantvärnsgatan 8

SE-652 21 Karlstad

+46 54 771 68 00

Kontakt


Tor Arne Pedersen, daglig leder

tap@scanergy.no

+47 488 95 692


Frank J. Berg, styreleder

fjb@scanergy.no

+47 900 28 166